Polityka prywatności i obowiązek informacyjny RODO

Administrator danych

Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, jest Anna Dobosz (REGON: 811993476, NIP: 852-192-83-06), właściciel domeny kursy.annadobosz.pl.

Cel Polityki Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej Administratora.  

Przetwarzanie danych osobowych

Rezerwacja usług

Administrator może zbierać dane Użytkowników w celu sprzedaży i udostępniania kursów oferowanych przez Administratora.

Zakup produktów i usług oferowanych w sklepie

Administrator może zbierać dane Użytkowników w celu umożliwienia zakupu produktów i usług oferowanych przez Administratora.

Formularz kontaktowy

Administrator może gromadzić dane Użytkowników kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora. Dane te są niezbędne do umożliwienia Administratorowi kontaktu z Użytkownikami. Udostępniany przez Administratora formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z działalnością Administratora.

Dane gromadzone przez stronę WWW

W przypadku, gdy jest to konieczne do świadczenia usług przez Administratora lub stanowi uzasadniony interes Administratora, Administrator jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe. Takie dane mogą obejmować przykładowo adres IP. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej Administratora.

Akcje promocyjne

Administrator może organizować akcje promocyjne i reklamowe. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach i reklamach, w taki sam sposób w jaki przystąpił do konkursu lub akcji.

Przekazywanie danych firmom trzecim

Niektóre dane, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu i realizacji świadczonych przez Administratora usług, mogą być przekazywane:

 • operatorowi płatności TPay (Krajowy Integrator Płatności S.A.)
 • portalowi bookero.pl w zakresie obsługi rezerwacji online

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • umożliwienie dokonania rezerwacji online usług oferowanych przez Administratora;
 • umożliwienie zakupu usług i produktów oferowanych przez Administrator;
 • opłacenie usług i produktów oferowanych przez Administratora;
 • kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon; 
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług lub usług osób trzecich;
 • obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności poprzez formularz kontaktowy;
 • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych.

Administrator jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych na stronie internetowej Administratora danych wyłącznie w zakresie powyżej określonych celów biznesowych. 

Prawa Użytkownika

Użytkownik na mocy RODO ma prawo skorzystać z następujących praw:

 • prawa do informacji – w Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie informacje co do celu przetwarzania danych Użytkowników wraz z podaniem podstawy prawnej tego przetwarzania, okresu przetwarzania danych osobowych, informacji co do przysługujących Użytkownikom praw, czyli prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia danych, prawo do sprzeciwu, możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • prawa dostępu – Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do danych, które są przetwarzane przez Administratora. Użytkownik może również otrzymać kopię danych. Możesz to zrobić poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej Administratora lub poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem – mailowy bądź telefoniczny.  
 • prawa do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora usunięcia swoich danych. Nastąpi to wówczas, gdy Użytkownik rozwiąże z Administratorem umowę oraz nie będzie innej podstawy prawnej, która będzie nakładała na Administratora obowiązku dalszego przetwarzania danych Użytkownika. Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że Administrator jest  zobowiązana prawnie, aby dalej przetwarzać dane Użytkownika, Użytkownik zostanie o tym poinformowany. 
 • prawa do przenoszenia danych – na pisemną prośbę Użytkownika przeniesienia danych w ciągu miesiąca od otrzymania pisemnego żądania Użytkownika, Administrator prześle na wskazany adres mailowy Użytkownika plik ze zgromadzonymi danymi. W ramach prawa do przenoszenia danych Użytkownik może wskazać podmiot, któremu zostaną przesłane dane Użytkownika. 

Zgoda na otrzymywanie wiadomości marketingowych może zostać cofnięta przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Administratora lub poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z Administratorem.

Przeglądarki internetowe udostępniają możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Bezpieczeństwo

Dane zbierane przez Administratora są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Pliki cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i Facebook.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google i Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Zmiana postanowień

W razie konieczności Administrator może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. O każdej zmianie Polityki Prywatności Administrator poinformuje Użytkowników.

Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą danych kontaktowych strony internetowej administratora kursy.annadobosz.pl/kontakt.

Scroll to Top